Raport

Furnizim me material shpenzues sanitar për nevojat e shërbimeve shëndetësore për mbrojtje nga Covid-19 në Komunën e Prizrenit

By 07/02/2021March 15th, 2021No Comments
Furnizim me material shpenzues sanitar për nevojat e shërbimeve shëndetësore për mbrojtje nga Covid-19 në Komunën e Prizrenit