Kjo platformë ka për qëllim që të shërbej si një pikë qendrore për organizatat e nivelit lokal dhe për të gjithë ata që janë duke punuar në mënyrë aktive në monitorim të prokurimit publik, apo synojnë të punojnë në të ardhmen. Kjo do të jetë një hapësire e përbashkët për organizata lokale që të publikojnë raportet e tyre, të gjejnë materiale relevante për monitorim të prokurimit publik si dhe një mundësi  për rrjetëzim me organizata të ndryshme.

Kjo faqe është zhvilluar nga Platforma CiviKos në dhjetor 2020. Zhvillimi i faqës u mundësua nga USAID përmes aktivitetit Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM). Të dhënat në këtë faqe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
CiviKos është themelues, menaxhon dhe mirëmbanë faqen.

civikos

Na kontaktoni!

Platforma Civikos
Rr. Bedri Pejani 7/A 1000 Prishtine

Tel: +38138224904
Email: info@civikos.net