Ova stranica je pripremljena od strane Platforma CiviKos decembra 2020. godine. Priprema stranice omogućena je od USAID kroz aktivnost Transparentne, efikasne i odgovorne opštine (USAID TEAM). Podaci na ovoj stranici ne odražavaju nužno stavove Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili vlade Sjedinjenih Američkih Država.
CiviKos je osnivač, upravlja i održava ovu stranicu.

Kontaktirajte nas!

Platforma Civikos
Ul. Bedri Pejani 7/A 1000 Priština

Tel: +38138224904
Email: info@civikos.net