Priručnici za monitorisanje javne nabavke

Manual
11/08/2021

Priručnik za monitorisanje javne nabavke

Manual
10/08/2021

Priručnik za komunikaciju politika monitorisanja i javne nabavke

 
Saradnja Mediji – Civilno Društvo u adresiranju KorupcijeManual
13/12/2020

Saradnja Mediji – Civilno Društvo u adresiranju Korupcije

Veliki posao NVO se javnosti može predstaviti samo preko medija. Mediji su partneri NVO, ali da bi ste došli do njih, potrebno je koristiti pravilan pristup. Ovaj priručnik ne samo…