Raport

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Pejë – Lumbardh – Milishevc, nuk ka raport për vlerësimin e ndikimit në mjedis

By 07/02/2021March 15th, 2021No Comments
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Pejë – Lumbardh – Milishevc, nuk ka raport për vlerësimin e ndikimit në mjedis