Raport

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në tranzit dhe Ali Ibra në Komunen e Gjakovës

By 07/02/2021March 15th, 2021No Comments
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në tranzit dhe Ali Ibra në Komunen e Gjakovës