Recognizing Competences

Filter

Shpat Balaj

Prishtinë

Shemsi Jashari

Prishtinë

Allen Meta

Prishtinë

Alba Jakupi

Prishtinë

Dafina Olluri

Prishtinë

Qendrim Arifi

Prishtinë

Agim Cena

Prizren

Merita Mripa

Mitrovicë

Gentiana Zeqiri

Mitrovicë

Erzen Isufi

Mitrovicë

Kenan Beqiri

Mitrovicë

Nerimane Ferizi

Mitrovicë

Tringa Raka

Ferizaj / Uroševac