Raport

Buxheti, Planifikimi i Prokurimit dhe Praktikat në Komunat e Prizrenit, Suharekës, Ferizajt, Lipjanit, Podujevës dhe Istogut

By 05/02/2021March 15th, 2021No Comments

Buxheti, planifikimi i prokurimit dhe praktikat në Komunat e Prizrenit, Suharekës, Ferizajt, Lipjanit, Podujevës Dhe Istogut