Raport

Democracy Plus & d4d & fol – pikat ushqyese për qenët endacakë në Prishtinë

Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Vitomericë