Raport

INPO – renovimi dhe përmirësimi i infrastrukturës se objektit të qendrës së mjekësisë urgjente Komuna e Prishtinës