Raport

Pasqyra e gjashtëmujorit të parë në prokurim publik

By 05/02/2021March 15th, 2021No Comments

Qëllimi i kësaj pasqyre është që, në kuadër të projektit për promovimin e Komunave transparente dhe llogaridhënëse përmes Indeksit të transparencës, të paraqes nivelin e transparencës për komunat e Kosovës, për gjashtë mujorin e parë të vitit 2018.

Pasqyra e gjashtëmujorit të parë në prokurim publik