Raport

Prioritetet e qyetarëve të Lipjanit 2020

By 05/02/2021March 15th, 2021No Comments

Komuna e Lipjanit kishte organizuar dëgjimet publike për planifikimin e buxhetit komunal për vitin 2020 gjatë muajit gusht 2019. Për të analizuar prioritetet e qytetarëve për investimet komunale për 2020, kuadër të projektit “OSHC -të lokale dhe qytetarët e fuqizuar në parandalimin e korrupsionit në prokurimet publike komunale”, të mbështetur nga aktiviteti i USAID për komuna transparente, efektive dhe llogaridhënëse, YAHR ka monitoruar tetë dëgjime publike të organizuara nga Komuna e Lipjanit në procesin e hartimit të buxhetit komunal për vitin 2020.

Prioritetet e qyetarëve të Lipjanit 2020