Raport

Prioritetet e qyetarëve të Podujevës 2020

By 05/02/2021March 15th, 2021No Comments

Komuna e Podujevës kishte organizuar dëgjimet publike për planifikimin e buxhetit komunal për vitin 2020 gjatë muajit gusht 2019. Për të analizuar prioritetet e qytetarëve për investimet komunale për 2020 , në kuadër të projektit “OSHC OSHC-të lokale dhe qytetarët e fuqizuar në parandalimin e korrupsionit në prokurimet publike komunale”, të mbështetur nga aktiviteti i USAID për komuna transparente, efektive dhe llogaridhënëse, EKOVIZIONI ka monitoruar tre dëgjime publike të organizuara nga Komuna e Podujevës në procesin e hartimit të buxhetit komunal për vitin 2020.

Prioritetet e qyetarëve të Podujevës 2020