Raport

Rrethrrotullimi Lakrishtë rrethrrotullimi Arbëri

By 13/12/2020March 15th, 2021No Comments

Ky raport është hartuar nga pjesëmarrësit e organizatave jo-qeveritare të rajonit të Prishtinës, të cilët kanë përfituar dije dhe aftësi praktike përmes punëtorive për aplikimin e mësimit mbi monitorimin e prokurimit publik, të organizuara nga Platforma Civikos në kuadër të projektit “Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse – TEAM” i cili mbështetet nga USAID.

 

Rrethrrotullimi Lakrishtë rrethrrotullimi Arbëri