Raport

Syri i vizionit & solidar swiss & era – gjelbërimi i hapësirave përgjatë rrugës Pejë – Prishtinë

Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Vitomericë