Organizata

Çohu

By 06/03/2013December 14th, 2020No Comments
Çohu

Aktivitetet:

  • Transparence
  • Hulumtime dhe Analiza
  • Demokratizim
  • Avokim dhe Lobim

Adresa: Rustem Statovci nr 17. Prishtinë

Kontakt:
Tel: 038248506
E-mail: office@cohu.org