Category

Organizata

inpo

INPO

By Organizata
inpo

Aktivitetet:

 • Transparence
 • Hulumtime dhe Analiza
 • Demokratizim
 • Avokim dhe Lobim

Adresa: Rustem Statovci nr 17. Prishtinë

Kontakt:
Tel: 038248506
E-mail: office@cohu.org

Columbus

By Organizata

Aktivitetet:

 • Transparence
 • Hulumtime dhe Analiza
 • Demokratizim
 • Avokim dhe Lobim

Adresa: Rustem Statovci nr 17. Prishtinë

Kontakt:
Tel: 038248506
E-mail: office@cohu.org

Çohu

Çohu

By Organizata
Çohu

Aktivitetet:

 • Transparence
 • Hulumtime dhe Analiza
 • Demokratizim
 • Avokim dhe Lobim

Adresa: Rustem Statovci nr 17. Prishtinë

Kontakt:
Tel: 038248506
E-mail: office@cohu.org