Organizata

Lëvizja FOL

Lëvizja FOL

Aktivitetet:

  • Transparence

Adresa:
Rruga Andrea Gropa, Nr. 35 – 10000, Prishtinë

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 131 542
E-mail: info@levizjafol.org