Raport

Matësi i performancës në prokurim publik për Komunat – Prishtinë, Gjilan, Pejë, Gjakovë dhe Vushtrri

By 05/02/2021March 15th, 2021No Comments

Si pasues i raportit “Matësi i performancës në prokurimit publik” për pesë komunat e targetuara në Kosovë, i cili ishte publikuar nga Demokracia Plus (D +) në maj të vitit 2018, D+ ka vazhduar të përcjellë performancën e zyrëtarëve të prokurimit të këtyre komunave. Pas rishikimit të indikatorëve, D+ ka nxjerrë numrin e dytë të këtij raporti, me qëllim të vlerësimit më të mirë të performancës së zyrtarëve komunal të Prishtinës, Gjakovës, Vushtrrisë, Gjilanit dhe Pejës, në prokurimin publik.

Matësi i performancës në prokurim publik për Komunat - Prishtinë, Gjilan, Pejë, Gjakovë dhe Vushtrri