Organization: Let’ Do It Peja

Address: Shtëpia e Kulturës, 30000 Pejë

Web Page: http://letsdoitpeja.org/

Social Media: https://www.facebook.com/LetsDoItPeja