Organizacija: Let’ Do It Peja

Adresa: Shtëpia e Kulturës, 30000 Pejë

Internet stranica: http://letsdoitpeja.org/

Društveni mediji: https://www.facebook.com/LetsDoItPeja