Raport

Roli i organit shqyrtues të prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik

By 05/02/2021March 15th, 2021No Comments

Ky raport shqyrton vendimet dhe praktikat e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) për të vlerësuar se sa efektive kanë qenë masat të cilat janë ndërmarrë dhe sa ka qenë e paanshme OSHP-ja në ndarjen e drejtësisë për palët.

Roli i organit shqyrtues të prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik