Category

Raport

Sprovođenje Socijalne Revizije Na Kosovu

By Raport

Kroz društvenu odgovornost, OCD i građani se direktno uključuju u procese donošenja odluka, što jerezultiralo značajnim poboljšanjem u pogledu pristupa javnim informacijama, direktne procene potrošnjejavnih institucija, šireg praćenja pružanja javnih usluga i istražnog procesa za nabavke i praćenja realizacije različitih inicijativa, krozgrađanski aktivizam. Ovaj oblik pozivanja institucija na odgovornost dovodi do akcije građana i OCD čiji je cilj da država bude odgovorna, a istovremeno oni imaju podršku drugih aktera kao što su mediji i druge vladine institucije.

Sprovođenje Socijalne Revizije Na Kosovu